Zlecenie 7260604 - Dostawa 1 jachtu motorowego w ramach działania 1.4...

   
Analizuj Zamówienie 7260604 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-03
przedmiot zlecenia
Dostawa 1 jachtu motorowego w ramach działania 1.4 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności
w celu umiędzynarodowienia, nr projektu RPWM.01.04.02-28-0044/18 projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i atrakcyjności oferty turystycznej poprzez pakietowanie usług, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt partnerski:
Lider- Zamawijący:
Krismilton S.C. Tomasz Kocur, Krystian Jerzyk, Miłosz Gibałka
Ul. J. Łączyńskiego 44
58-310 Szczawno – Zdrój
Oddział Niegocinska, nr 1, 11-500 Wilkasy
Partner:
NAVICULAM Sp. z o.o.
ul. Niegocińska 1; Wilkasy,
11 – 500 Giżycko


II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 jachtu motorowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Wspólny słownik zamówień CPV:
a) CPV – 34520000-8 - Łodzie
b) CPV - 34522000-2 - Łodzie rekreacyjne i sportowe
4. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA- RPWM.01.04.02-28-0044/18 projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i atrakcyjności oferty turystycznej poprzez pakietowanie usług”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Cel zamówienia Realizacja umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.01.04.02-28-0044/18 w ramach projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i atrakcyjności oferty turystycznej poprzez pakietowanie usług, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego jachtu motorowego

Projekt partnerski:
Lider- Zamawijący:
Krismilton S.C. Tomasz Kocur, Krystian Jerzyk, Miłosz Gibałka
Ul. J. Łączyńskiego 44
58-310 Szczawno – Zdrój
Oddział Niegocinska, nr 1, 11-500 Wilkasy
Partner:
NAVICULAM Sp. z o.o.
ul. Niegocińska 1; Wilkasy,
11 – 500 Giżycko Przedmiot zamówienia Projekt partnerski:
Lider- Zamawijący:
Krismilton S.C. Tomasz Kocur, Krystian Jerzyk, Miłosz Gibałka
Ul. J. Łączyńskiego 44
58-310 Szczawno – Zdrój
Oddział Niegocinska, nr 1, 11-500 Wilkasy
Partner:
NAVICULAM Sp. z o.o.
ul. Niegocińska 1; Wilkasy,
11 – 500 Giżycko


II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 jachtu motorowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Wspólny słownik zamówień CPV:
a) CPV – 34520000-8 - Łodzie
b) CPV - 34522000-2 - Łodzie rekreacyjne i sportowe
4. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA- RPWM.01.04.02-28-0044/18 projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i atrakcyjności oferty turystycznej poprzez pakietowanie usług”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża sprzęt pływający
kody CPV 34520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się