Zlecenie 7142628 - 1) Zaprojektowanie, w tym także graficzne wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7142628 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-06
przedmiot zlecenia
1) Zaprojektowanie, w tym także graficzne wraz z zaprojektowaniem/odświeżeniem logo serwisu;
2) Budowa rozwiązań informatycz
nych;
3) Instalacja wymaganych plików aplikacji na serwerze będącym własnością Zamawiającego, w środowisku testowym;
4) Przeprowadzenie testów poprawności działania wdrażanego systemu, w środowisku testowym;
5) Przeniesienie systemu do środowiska produkcyjnego i uruchomienie strony internetowej działającej pod adresem www.orbitorun.pl;
6) Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu zarządzania treścią i administrowaniem stroną;
7) Wsparcie techniczne i rozwojowe serwisu.
8) Wykonawca przygotuje i odda Zamawiającemu do użytkowania zarówno środowisko produkcyjne jak i testowe. Zamawiający zakłada, że:
• środowisko produkcyjne będzie okresowo kopiowane na środowisko testowe,
• środowisko testowe będzie dostępne tylko dla Administratorów Systemu.
9) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu licencje uprawniające do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w środowisku testowym i produkcyjnym najpóźniej w dniu jego zainstalowania.
10) W ramach realizacji zamówienia Zamawiający nie wymaga przeniesienia danych z serwisu działającego obecnie pod wskazanym wyżej adresem.
3. Ogólne wymagania wobec portalu:
1) Adres portalu: www.orbitorun.pl. Domena jest własnością Zamawiającego - Wykonawca uruchomi stronę na wskazanej domenie, która jest własnością Zamawiającego.
2) Wersje językowe: polska.
3) Portal musi być zarządzani mechanizmem zarządzania treścią typu CMS (dopuszcza się rozwiązania bazujące na oprogramowaniu open source) pozwalającym zapewniającym obsługę strony poprzez warstwę administracyjną.
4) Budowa strony będzie modularna, umożliwiająca prostą rozbudowę o dodatkowe elementy warstwy zewnętrznej oglądanej przez odbiorców oraz warstwy administracyjnej przeznaczonej dla osób redagujących. Zamawiający musi mieć możliwość definiowania za pomocą systemu kolejnych widoków, bez udziału Wykonawcy.
5) Strona musi posiadać tryb administratora. Dostęp do panelu administracyjnego dla administratorów oraz użytkowników wewnętrznych zabezpieczony hasłem, z możliwością ograniczenia dostępu dla wskazanych adresów lub puli adresów IP . Możliwość przydzielania uprawnień do zarządzania poszczególnymi zasobami, definiowania ról i przypisywania do nich uprawnień i użytkowników, a także przypisywania uprawnień bezpośrednio użytkownikom, z możliwością przydzielenia uprawnień do tego samego zasobu jednemu lub większej liczbie użytkowników.
6) Do strony zostaną zastosowane mechanizmy kopii zapasowej, wersjonowania treści i statystyki na poziomie serwisu dostępnego z panelu administracyjnego.
7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dane dotyczące haseł logowania dla administratorów oraz użytkowników wewnętrznych systemu.
8) Po uruchomieniu systemu strona internetowa będzie miała możliwość modyfikacji zawartości i wyglądu według swobodnych potrzeb Zamawiającego, bez udziału Wykonawcy.
Ponadto strona powinna posiadać następujące funkcjonalności:
9) Możliwość wygenerowania każdego artykułu do dokumentu PDF.
10) Możliwość tworzenia, samodzielnie przez Zamawiającego, nowych typów zawartości,
generowania widoków na podstawie pól zawartych w tych typach zawartości.
11) Zapewnienie prawidłowego formatowania wydruku dowolnego artykułu.
12) Rozbudowany edytor WYSIWYG, oferujący zestaw narzędzi do wygodnego tworzenia
i edycji treści tekstowych, wprowadzania treści graficznycyh i multimedialnych, tworzenia odnośników wewnętrznych i zewnętrznych, uploadu plików, edycji kodu html. Edytor umożliwia personalizowanie zestawu ikon edycyjnych w zależności od uprawnień użytkownika - od pełnego zestawu do wprowadzania czystego tekstu.
13) Wielopoziomowe menu.
14) Możliwość tworzenia nowych menu, a także swobodnej edycji, dodawania lub usuwania pozycji we wszystkich rodzajach menu dostępnych na stronie.
15) Możliwość definiowania różnych menu dostępnych dla poszczególnych sekcji serwisu. menu.
16) Możliwość dodawania grafik do artykułów z automatycznym dostosowaniem rozmiarów do standardów przyjętych dla layoutu strony, dla poszczególnych rozdzielczości ekranu.
17) Możliwość opracowania / dodania szablonu kolejnych podstron (widoków), które będzie można dodać w zależności od potrzeb użytkownika.
18) Możliwość tworzenia i edycji formularzy zgłoszeniowych dotyczących np. szkoleń i spotkań, generujących dane do pliku CSV lud Excel.
19) Możliwość generowania ankiet i sond wraz z opracowaniem.
20) Możliwość tworzenia, przeglądania i filtrowania bazy danych organizacji
pozarządowych, z wykorzystaniem wybranych danych z rejestru KRS, zaciąganych automatycznie na podstawie nr KRS z Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości.
21) Możliwość tworzenia, przeglądania i filtrowania bazy danych lokali dla organizacji pozarządowych.
22) Możliwość udostępnienia zarejestrowanym użytkownikom ngo prawa do edycji danych w bazie ngo, dotyczących wybranej organizacji.
23) Funkcje społecznościowe, w szczególności możliwość dzielenia się treścią zawartą w serwisie na portalach Facebook, twitter, itp.).
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Usługi reklamowe
podbranża usługi informatyczne, oprogramowanie komputerowe, loga i znaki graficzne, akcje promocyjne
kody CPV 72413000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się