Aktualności

ZUS otworzył oferty w największym przetargu IT na rynku zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-15 godz. 11:12

 

W październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na rozwój swojego kluczowego systemu czyli Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wartość zamówienia szacowana przez Zakład jest ogromna. Potencjalny wykonawca ma szansę na podpisanie kontraktu, który został wyceniony na kwotę 493,3 mln zł netto, czyli 607 mln zł brutto. Kwota jest dużo większa niż przy jakichkolwiek przetargach, ponieważ organizator planuje wiele projektów w ramach przyjętej strategii cyfrowej, a ten przetarg informatyczny jest niewątpliwie o najwyższej wartości w kraju.

Raport: Rozstrzygnięcia przetargów na dostawę leków- sierpień'20

data publikacji: 2020-09-25 godz. 08:02

Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze podsumowanie w branży farmaceutycznej. Zawężone zostało wyłącznie do rozstrzygnięć postępowań, w których wyłoniono wykonawcę zamówienia.

Podane przez serws Pressinfo.pl informacje są zogdne z tymi, które zamieszczają organizatorzy przetargów. 

Wadium w formie niepieniężnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej cz II

data publikacji: 2020-09-23 godz. 09:45

Istota wadium.

Podstawową miarą dla dokonania oceny poprawności ustanowienia i wniesienia wadium w postaci niepieniężnej (abstrahując w tym miejscu od jego formy) powinno być to czy zamawiając będzie mógł skutecznie żądać od wystawcy tejże gwarancji zapłaty kwoty wadium.

36. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM

data publikacji: 2020-09-08 godz. 09:10