Aktualności

Wadium w formie niepieniężnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej cz II

data publikacji: 2020-09-23 godz. 09:45

Istota wadium.

Podstawową miarą dla dokonania oceny poprawności ustanowienia i wniesienia wadium w postaci niepieniężnej (abstrahując w tym miejscu od jego formy) powinno być to czy zamawiając będzie mógł skutecznie żądać od wystawcy tejże gwarancji zapłaty kwoty wadium.

36. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM

data publikacji: 2020-09-08 godz. 09:10